Medium; privatsittning/seans

(endast distans)

Att vara spiritualist innebär att vi tror på en evig existens och att de från andra sidan kommunicerar med oss. Som spiritualistiskt medium arbetar jag efter de 7 grundprinciperna som medium Emma Hardinge Britten (1823-1899) fick av andekontakten Robert Owen. Om detta finns det mycket att läsa om på internet. Vi är inte religionsbundna men kan genom seanser och privatsittningar bevisa att människans energi finns kvar efter att vi lämnat jordelivet.

Vi tror på att: Alla människor har lika värde och kommer från samma källa. Det vi ger ut får vi tillbaka; som vi sår får vi skörda och vi har alla personligt ansvar över våra handlingar. Alla människor har den fria viljan till evig vidareutveckling i andlig visdom och kärlek

Privatsittning innebär att jag och du som klient sitter tillsammans och jag tar kontakt med någon från andra sidan. Jag kommer att beskriva ”personen”, förhoppningsvis också ett bevis på att det verkligen är en andekontakt. Sedan ber jag om att andekontakten gärna får lämna ett budskap till dig. Sittningen tar ca 1 timme och det brukar vara 2 ca andekontakter som kommer igenom.

Privatsittning fungerar utmärkt även på distans via telefon.

Seans innebär att vi är en grupp som tillsammans skapar en stark energi omkring oss och får då lätt kontakt med flera andekontakter. Gruppen bör vara mellan 5-15 personer. Storseans vill jag nog prova tillsammans med något annat medium innan jag ger mig in på. ( minst 15 personer). Seansen tar sammanlagt 1-1.5 timme.