Healing

(går endast att boka ”distanshealing” just nu)

Healing betyder läkning och är en universell energi som startar upp din egna läkningsförmåga. Som healer fungerar jag som en kanal till denna kraftfulla energi och kan genom mina händer föra över healingenergi till dig. Ja egentligen genom hela mitt väsen. För oftast får du healing bara genom att komma in i behandlingsrummet.

Varför healing?
Healing innebär att återgå till ett balanserat tillstånd. Den startar en läkningsprocess i dig och balanserar dig samstämt med universums frekvenser. Energierna går dit de ska, jag styr inte över det. Varje åkomma är en kombination av det fysiska, mentala, andliga och känslomässiga.

Jag har utbildning i Reiki I och Reiki II , samt Reconnective Healing med Eric Pearl.  Jag har även lärt mig ”The Reconnection” men inte vidareutbildat mig i det så jag får numera inte utföra den.