Healing

Healing betyder läkning och är en universell energi som startar upp din egna läkningsförmåga. Som healer fungerar jag som en kanal till denna kraftfulla energi och kan genom mina händer föra över healingenergi till dig. Ja egentligen genom hela mitt väsen. För oftast får du healing bara genom att komma in i behandlingsrummet.

Varför healing?
Healing innebär att återgå till ett balanserat tillstånd. Den startar en läkningsprocess i dig och balanserar dig samstämt med universums frekvenser. Energierna går dit de ska, jag styr inte över det. Varje åkomma är en kombination av det fysiska, mentala, andliga och känslomässiga.

Jag har utbildat mig i Reiki healing och Reconnective Healing och har länge utfört bägge. Nu har jag av en slump fått höra att jag inte får använda mig av ”Reconnective Healing” då jag inte uppgraderat mig. Eftersom jag inte vetat om detta har jag fortsatt att använda healingformen  (och det har gått utomordentligt bra). Men för att respektera regeln så kommer jag att utöva ”aura healing” och ”Reiki healing” i stället. Reikin är en form av handpåläggning och kraftfulla symboler, vilket gör även den till en kraftfull healing. Jag har gått utbildning i Reiki I, II och Advanced Reiki Training (Art). Aurahealing görs i auran som du har runt omkring dig.