Målbild

Publicerat av Gunilla den

Målbild Hur ser din målbild ut? Vad är det du vill uppnå eller ha?

Jag använder mig ofta av SMART-mål. Dvs Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet. På det viset har mina mål stora som små manifesterats. Jag har haft full tillit till att målen kommer att uppnås. Det är när jag inte riktigt vet vad jag vill och tiden inte är inne för förändring som mina ”svamliga” mål inte verkställs. Men allt är ju en process och processen måste få ta sin tid. Allt startar ju med en tanke! Nu går jag mot nya mål i mitt liv och har tillit till att de blir perfekt för mig!


1 kommentar

2connected · 17 februari, 2022 kl. 16:12

3tangible

Kommentarer är stängda.